071-32303764
   جدیدترین محصولات لیست محصولات
کتف و بال زعفرانی 1کیلو-زیرک
ران مرغ با پوست 1کیلو-سمین
فیله 1کیلو-سمین
شنیتسل سینه 1کیلو-سمین
کتف و بال 1کیلو-سمین
کتف ساده 1کیلو- سمین
بال ساده 1کیلو-سمین
جوجه سینه زعفرانی 1کیلو- سمین
   پیشنهاد ویژه لیست محصولات
سفارش مرغ تازه گوشتی - سمین
روغن ارگانیک فرابکر کلزا درنیکا
سفارش مرغ تازه سبز- زیرک
برنا کامبوچا چای سبز
برنا کامبوچا قهوه سبز
نخود درشت900گرمی- کاناز
کتف و بال زعفرانی 1کیلو-زیرک
ران مرغ با پوست 1کیلو-سمین
فیله 1کیلو-سمین
شنیتسل سینه 1کیلو-سمین
کتف و بال 1کیلو-سمین
کتف ساده 1کیلو- سمین
بال ساده 1کیلو-سمین
جوجه سینه زعفرانی 1کیلو- سمین
   انواع لبنیات لیست محصولات
پنیر سفید ایرانی مخصوص سالاد صباح- 400 گرم
پنیر سفید ایرانی صباح فلزی- 450 گرم
پنیر سفید ایرانی صباح -350 گرم
پنیر خامه ای صباح شیشه ای - 140 گرم
پنیر خامه ای شیشه ای صباح-240 گرم