خاتم کار

خاتم کار

خاتم کار      تاریخ درج: 1397/3/14

خاتم کار کسی است که با استفاده از ابزار و وسایل مصرفی و تزئینی به وسیله چوب، عاج، استخوان، برنج و گاهی طلا، نقره نقوش هندسی را به وجود می آورد. این شغل هنری علاوه بر داشتن علاقه و همچنین صبر و پشتکار دارای دوره های آموزشی نیز می باشد.

وظایف خاتم کار

خاتم کار ابتدا خاتم را می سازد و سپس روی وسیله مورد نظر می چسباند.

در سطوح اشیاء ‌چوبی و جعبه ها هیچگونه منفذی به جا نمی گذارد.

خاتم کار از رنگ های مصرفی استفاده می کند که به مرور زمان ثابت می ماند.

همچنین نیز به طرح ها و بتونه کاری ها لطمه وارد نمی کند.