سفالگر

سفالگر

سفالگر      تاریخ درج: 1397/3/14

سفالگر هنرمندی است که هنر ساختن ظروف سفالی را دارد. این هنرمند ابتدا با گل رس ظرف را می سازد  بعد از ساخت ظروف، آن ها را داخل کوره می گذارد تا به واسطه دمای کوره این ظروف پخته و سخت و محکم شود.

وظایف سفالگر

سفالگر گل یا خاک رس در مرکز چرخ های کوزه گری قرار می دهد و موتور را روشن می کند و با فشار دادن پا بر روی پدال ها شروع به کار می کند.

با لمس کردن خاک و بزرگ شدن گل حین کار یا نازک شدن دیوار سرعت چرخ ها را تنظیم می کند.

برای به دست آوردن رنگ ها و ترکیبات خاص آزمایش های حرارتی روی ظروف سفالی انجام می دهد.

با دستان به گل شکل می دهد و از طریق انگشتان و شست ها آن را به صورت گلدان ها، کوزه ها و یا پارچ ها شکل می دهد.

با استفاده از شست ها به مرکز گلی که در حال چرخش است فشار می آورد و باعث ایجاد استوانه در اشکال و اندازه های مختلف می شود.

با استفاده از سیم میان پایه های کالاها و چرخ ها باعث جدا کردن قطعات کامل شده می شود.

قطعاتی که روی چرخ ها به شکل ظرف درست می کند را برای خشک کردن انتقال می دهد.

سطح کار روی چرخ را با استفاده از کاردک های لاستیکی و اسفنج های نم دار صاف و هموار می کند.

با استفاده از لعاب قطعات کار را لعابی کرده و برای ثابت شدن لعاب ها ظروف را درون کوره می گذارد.