زنبورداری

زنبورداری

زنبورداری      تاریخ درج: 1397/3/12

زنبورداری و تولید عسل شغلی است زیر مجموعه کشاورزی محسوب می شوند و رابطه مستقیمی با اقلیم، شرایط آب و هوایی، تنوع گیاهی و وضعیت نگهداری دارد. این محصول خوراکی برای تولید، مسیر نسبتا طولانی را طی می کند چون زنبوردار را در تمام طول سال مشغول می کند.

زنبورداری کار پرزحمت و حساسی است که باید همه اصول مربوط به آن مو به مو رعایت شود. از آنجا که مقدار مصرف عسل در جهان روز به روز در حال افزایش است و علاوه بر آن، از فرآورده های حاصل از عسل هم درآمدزایی می شود نیاز به شغل بیشتر شده است. در نخستین گام و جهت انتخاب قالب ثبتی شرکت می بایست اشاره نماییم که شرکت ها ی زنبور داری  معمولا به صورت دو نوع سهامی خاص و مسئولیت محدود ثبت قابل ثبت می باشند که شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت این دو نوع شرکت شرح داده می شود:

شرایط ثبت شرکت زنبورداری سهامی خاص

حداقل دارای 3 نفر عضو (عضو هیئت مدیره) و 2نفر بازرس (که بازرسین نباید از اعضای هیئت مدیره باشند) و همچنین یک نفر به عنوان منشی جلسه باشد  

حداقل سرمایه مورد نیاز یک میلیون ریال می باشد

زمان انجام پروسه ثبت به مدت 20 روز کاری می باشد

حداقل 35 درصد سرمایه باید نزد بانک به نام شرکت پرداخت شود

مدارک لازم برای ثبت شرکت زنبورداری سهامی خاص

  کپی کارت ملی و شناسنامه (برابر اصل شده)

  اصل گواهی عدم سوء پیشینه

  امضای اقرار نامه

کپی برابر اصل مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

شرایط ثبت شرکت زنبورداری با مسئولیت محدود

حداقل دارای 2 عضو باشد

دارا بودن حداقل یک میلیون ریال سرمایه اولیه

تعهد یا پرداخت کل سرمایه

 انجام پروسه  ثبت شرکت بستگی به کارشناسی ارجاع شده توسط اداره ثبت شرکت ها دارد که در صورت تکمیل بودن تمامی مدارک و بدون اشکال بودن کار بین یک هفته تا بیست روز می باشد .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت زنبورداری با مسئولیت محدود

کپی کارت ملی و شناسنامه (برابر اصل شده)

اصل گواهی عدم سوء پیشینه

امضای اقرار نامه

کپی برابر اصل شده مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع