پرورش ماهی

پرورش ماهی

پرورش ماهی      تاریخ درج: 1397/3/12

پرورش دهنده ماهی همانطور که از نامش پیداست، پرورش انواع ماهی های مختلف خوراکی و تزئینی است.. پرورش دهنده ماهی گاهی در بخش تولید ماهی های زینتی فعالیت دارد و گاهی نیز ماهی های خوراکی تولید می کند و در برخی از اوقات اقدام به پرورش هر دو نوع ماهی می نماید.

برخی از تولید کنندگان به پرورش ماهیان سرد آبی اقدام می کنند و بعضی دیگر از آنها ماهیان گرم آبی را پرورش می دهند. برای ورود به شغل پرورش دهنده ماهی الزامی به داشتن تحصیلات دانشگاهی نیست و بسیاری از ماهرترین پرورش دهندگان ماهی کشور این کار را به صورت تجربی و یا با کسب مهارت و شاگردی در نزد پرورش دهندگان دیگر آموخته اند؛ اما علیرغم این موضوع، داشتن تحصیلات مرتبط با افزایش آگاهی شما از بسیاری از هزینه ها جلوگیری کرده و با افزایش بهره وری نتایج بهتری را برای شما رقم خواهد زد.

وظایف پرورش دهنده ماهی

خرید نوزادان ماهی و پرورش آنها به طرق مختلف (متناسب با هر ماهی و شرایط آب و هوایی مختلف)

غذا دادن به ماهی ها به صورت دستی یا ماشینی

نظارت بر سلامت ماهی ها به صورت دائم و دوره ای

دسته بندی ماهی ها از نظر اندازه و قرار دادن آنها در محفظه های متناسب

نظارت دائم بر دمای آب و میزان اکسیژن آن

تمیز کردن فیلترها ، آکواریوم ها و استخر ها

فروش ماهی پس از رشد کامل

نگهداری از ساختمان ها، تجهیزات و زیستگاه ماهی ها

پرورش دهندگان ماهی معمولا کارگران کمی دارند و بیشتر کارهای بالا را خودشان انجام می دهند.