مهندسی کشاورزی

مهندسی کشاورزی

مهندسی کشاورزی      تاریخ درج: 1397/3/12

مهندس کشاورزی به توسعه استفاده از ماشین آلات کشاورزی و پیاده سازی فرآیندهای صحیح و علمی کشاورزی، باغبانی و جنگلداری می پردازد.

 

مهندس کشاورزی باید دارای دانش و مهارت کافی برای کار کردن در صنایع مختلف کشاورزی و یا بخش بازرگانی و تجارت محصولات کشاورزی باشد. مهندس کشاورزی روش ها و ابزارهای خاصی را به منظور آماده سازی زمین و عملیات کاشت و برداشت، طراحی و به شرکت های تخصصی و کشاورزان ارائه می کند.

وظایف مهندس کشاورزی

ارزیابی اثرات محیطی تولیدات کشاورزی و ارائه راهکارهای مناسب به منظور کاهش اثرات منفی زیست محیطی

نظارت بر مراحل مختلف پروژه‌های کشاورزی از جمله زهکشی، اصلاح و آبیاری

طراحی ابزار و ماشین‌آلات کشاورزی با کمک نرم افزارها و برنامه‌های کامپیوتری

آزمایش و تست تجهیزات و ابزارآلات جدید مانند سم پاش‌ها، ماشین‌آلات برداشت و ذخیره سازی و... برای اطمینان از درستی عملکرد آنها

هدایت و راهنمایی کشاورزان و صاحبان کسب و کارهای کشاورزی در استفاده صحیح از زمین‌ها به منظور تولید بهینه محصولات

تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات کشاورزی

فراهم کردن محیطی امن و مناسب برای کار کشاورزی از طریق کنترل و نظارت بر سیستم‌های آبرسانی، سرمایشی، گرمایشی، تهویه و ...

طراحی و نظارت بر روش‌ها و فرایندهای مورد نیاز برای تولید، نگهداری و فرآوری محصولات کشاورزی

با توجه به اندازه سازمان و یا شرکت محل کار، مهندس کشاورزی گاهی مسئولیت‌های مدیریت و هماهنگی فروش و بازاریابی  و پشتیبانی فنی را نیز برعهده دارد.