گیاه پزشک

گیاه پزشک

گیاه پزشک      تاریخ درج: 1397/3/12

گیاه پزشکی یکی از شاخه های علوم مرتبط با کشاورزی است. گیاه پزشک به شناخت و تشخیص علمی عوامل زیان آور و مؤثر بر رشد و نمو گیاهان می پردازد. گیاه پزشک، به کاهش میزان خسارت کمی و کیفی عوامل خسارت زای کشاورزی (آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز) و تأمین بهداشت تولیدات گیاهی کمک می کند.

گیاه پزشک شخصی است که درک صحیحی از محیط پیرامون خود دارد، یعنی شناختی در حد کارشناسی از موجودات محیط و مربوط با گیاهان مانند حشرات، قارچ ها، باکتری ها، کنه های گیاهی، ویروس های گیاهی و سایر عوامل زنده مربوط با گیاهان داشته باشد.

وظایف گیاه پزشک

-  تشخیص و شناسایی آفات وعوامل بیماری زای گیاهان زراعی، باغی، زینتی، جنگلی، مرتعی و فرآورده های گیاهی

-  استفاده از روش ها و مواد مناسب برای دفع آفات و رفع بیماری ها

-  نگهداری و معالجه گیاهان اعم‌ از گیاهان‌ زراعی‌، زینتی‌ و درختان‌ میوه‌

-  سمپاشی‌ در مراحل‌ مختلف‌ رشد و نگهداری‌ از گیاه‌

 مسئله یابی گیاه پزشکی و علوم وابسته از طریق مراجعه و بازدید از مزارع، باغ ها، انبار و سیلوهای کشور

-  تحقیق و پژوهش در زمینه زیست شناسی و فیزیولوژی عوامل زیان‌آور محصولات کشاورزی (زراعی، باغی، جنگلی و مرتعی) در سطوح آزمایشگاهی، استانی، منطقه ای و ملی

-  اجرای پژوهش های بنیادین گیاه پزشکی کشور با تأکید بر بهره‌گیری از روشهای نوین (بیوتکنولوژی) و همچنین آن دسته از پژوهش هایی که مؤسسات تک محصولی (مانند مؤسسه تحقیقات پنبه، مؤسسه تحقیقات پسته، مؤسسه تحقیقات خرما و…) و همچنین مؤسسه تحقیقات دیم در زمینه آنها فعالیتی ندارند

-  جمع آوری، شناسایی و رده بندی جامعه جانوران و رُستنی های ایران و بررسی تنوع زیستی آنها

 تحقیق در زمینه شناسایی، زیست شناسی، کارایی و تکثیر عوامل مفید جهت مبارزه بیولوژیکی علیه آفات و نگهداری منابع ژنتیکی آنها

-  تحقیق در زمینه شناخت، فرمولاسیون، تأثیر و باقیمانده سموم کشاورزی و تکنیک های گوناگون سم پاشی و آزمایش سموم جدید

 تحقیق در زمینه شناخت، زیست شناسی، بوم شناسی و عصاره گیری از گیاهان برای استفاده در زمینه کنترل عوامل زیان آو