گچ کاری

 گچ کاری

گچ کاری      تاریخ درج: 1397/3/9

گچ کاری، ترسیم و گچ بری طراح های ترسیمی، کشوزنی، قالبسازی، دورسازی، اندیلک سازی، نصب طرح های پیش ساخته گچی می باشد.

گچ کاری بیشتر جنبه هنری داشته و انواع گچ بری های تزئینی را انجام می دهد. بخشی از کار گچکاری ممکن است در پروژه های تعمیرات ساختمانی باشد. در این موارد، گچکار باید پوشش یا پوشش های چوبی، پایه های پلاستیکی، و حتی دیوارها و سقف های آسیب دیده را پوشش دهد. با توجه به نیاز به یکدست و هماهنگ کردن، بخش های خراب و ناپایدار که ممکن است الگو داشته باشند یا دارای طرح های خاص باشند، یک گچکار باید دارای چشم هنری و مهارت های ساختمانی عملی باشد.

وظایف گچ کار

اندازه گیری و تخمین میزان مواد لازم از جمله گچ

آماده کردن گچ و زدن آن روی سطوح

ثابت کردن گچ کاری های داخلی با ابزار های مناسب چوبی و فلزی

انجام گچ کاری های تزئینی برای سقف ها و دیوارها با موادی ترکیبی از گچ و الیاف های مختلف (که معمولا به صورت آماده موجود هستند)

به کار بردن مواد خشک کننده سطوح و زدن پوشش های مناسب برای دیوارهای بیرونی

گچ کار می تواند در سطح محدود به کارهای تعمیر و بازسازی پرداخته و یا در سطح وسیع در پروژه های ساختمان سازی کار کند.