مدیر رستوران

مدیر رستوران

مدیر رستوران      تاریخ درج: 1397/3/8

مدیر رستوران شخصی فعال است که باید مرتبا و روزانه در جریان کلیه امور بوده و با بازدید از بخش های مختلف، بر آنها کنترل داشته باشد. وی باید توانایی مدیریت کارکنان خود را داشته و در ارائه خدمات به مشتریان عالی و قوی باشد.

مدیر رستوران مسئول جلب رضایت از مشتریان نسبت به کیفیت غذاها و خدمات ارائه شده در رستوران است. وی باید بر کلیه امور رستوران از جمله روند تهیه و کیفیت مواد اولیه، ظاهر کارکنان و برخورد آنها با مشتریان و… به صورت روزانه نظارت کند.

مدیر رستوران معمولا باید شب ها، تعطیلات و آخر هفته ها سرکار خود باشد. مدیر کیترینگ به صورت منظم تری در ساعاتی از روز کار می کند، چون برنامه کاری منظم تر و مشخص تر دارد.

وظیفه مدیر رستوران یا کیترینگ

تهیه منوها

- انجام تبلیغات

استخدام نیرو اعم از آشپز، گارسون و

- اطمینان یافتن از توانمندی و مهارت کارکنان

ارائه آموزش یا برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان در زمینه های کاری آنها – به عنوان مثال برای گارسون ها دوره های آموزش نحوه برخورد با مشتری را برنامه ریزی می کند.

- حفظ انگیزه کاری کارکنان برای رسیدن به بالاترین استاندارد ها در خدمت رسانی

سازماندهی شیفت های کاری

مدیریت و کنترل موجودی، بودجه و کارکنان

نظارت بر رعایت قوانین و دستورالعمل های بهداشتی و ایمنی در کار

-  تهیه امکانات رفاهی جانبی برای راحتی بیشتر مشتریان مانند محوطه بازی برای کودکان، پارکینگ مناسب و …