نانوایی یا خبازی

نانوایی یا خبازی

نانوایی یا خبازی      تاریخ درج: 1397/3/7

به تولید و عرضه نان (سنتی یا فانتزی)‌ نانوایی‌ می‌گویند. نانوایی یا خبازی جزء مشاغل سخت است.شغل نانوایی نیازی به تحصیلات خاصی ندارد. با تحصیلات کمتر از دیپلم نیز می توان وارد این کار شد ولی باید بدانید که در دنیای امروز که رقابت و فکرهای نو جایگاه والایی دارند، با افزایش سطح تحصیلات خود می‌توانید بسیار سریع‌تر در این کار پیشرفت کنید.

وظایف و مسئولیت‌ نانوا

نانوا باید صبح بسیار زود کار خود را آغاز کند. خمیر زدن، نظافت مغازه ، شستن پاروها، الک کردن آرد و جمع وجور کردن سنگ (برای نان سنگک) نیز بر عهدۀ نانواست. البته با توجه به مرتبه افراد شاغل در نانوایی، هر کدام از این وظایف بر عهدۀ یک نفر است. بالاترین پست در این حرفه متعلق به شاطرهاست که کار پخت نان را انجام می‌دهند. همچنین، افرادی به عنوان چانه گیر و خمیرگیر در نانوایی ها فعالیت می کنند و هر یک از این افراد بخشی از کار را به عهد. می‌گیرند تا بالاخره محصول نهایی یعنی نان تهیه شود.

شرایط متقاضی جهت اخذ پروانه کسب نانوایی

۱. متقاضی باید مرد باشد.

2. تدین به دین اسلام

3. تابعیت جمهوری اسلامی ایران

4. سن متقاضی از ۲۵ سال کمتر نباشد و از توانایی جسمی لازم برخوردار باشد.

5. ارائه گواهی تندرستی از وزارت بهداشت

6. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه

7. ارائه گواهی صلاحیت فنی و شغلی از اتحادیهٔ نانوایان

8. ارائه کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم

۹. سکونت در شهر مورد درخواست

مدارک قابل ارائه جهت اخذ جواز کسب نانوایی

۱. ارائه درخواست کتبی یا نامه دفترخانه به پیوست تصویر سند مالکیت و گواهی پایان کار ساختمانی

۲. داشتن سواد خواندن و نوشتن، به استثنای متقاضیانی که سن آنها از ۴۵ سال بیشتر است.

۲. تصویر شناسنامه

۳. ده قطعه عکس ۴ در ۳

۴. مدارک دال بر سکونت متقاضی در شهر مورد درخواست

۵. تصویر مدرک تحصیلی

۶. کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم

۷. پرداخت حساب‌های شهرداری و بیمه و دارایی

۸. پروانه کسب قبلی

۹. تصویر سند اجاره قبلی

۱۰. فیش بانکی پرداخت حق عضوی

۱۱. فیش بانکی پرداخت حق شرکت در کمیسیون فنی و خدمات اتحادیه

۱۲. فیش بانکی پرداخت حساب مجمع امور صنفی

۱۳. فیش بانکی پرداخت حساب درآمدهای دولت