مهندسی رباتیک

مهندسی رباتیک

مهندسی رباتیک      تاریخ درج: 1397/3/7

مهندس رباتیک پاسخگوی نیاز صنعت در تحقیق و توسعه، طراحی، تولید، نگهداری و تعمیرات ربات ها می باشد. مهندسی رباتیک ارتباط زیادی با مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر و مهندسی الکترونیک و علوم کامپیوتر دارد.

مهندس رباتیک باید برای ساخت روبات ها در این علوم مهندسی مرتبط مسلط باشد به عنوان مثال باید در برنامه نویسی و تنظیم الگوریتم بهینه، طراحی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی، طراحی کامپیوتری مدارها، طراحی سیستم آئرودینامیکی و … تبحر و تسلط کافی داشته باشد.

 

وظایف مهندس رباتیک:

ساخت، پیکربندی و تست ربات.

 طراحی سیستم های نرم افزاری برای کنترل سیستم های رباتیک مانند ربات های مورد استفاده برای تولید.

طراحی سیستم های خودکار رباتیک که برای افزایش سطح تولید و دقت در یک صنعت خاص استفاده می شود.

تجزیه و تحلیل و ارزیابی نمونه های اولیه و سیستم های رباتیک که آنها ایجاد کرده اند. این به طور کلی یک وظیفه بی پایان است، زیرا تکنولوژی به طور مداوم در حال تغییر و پیشرفت است.

بررسی و تایید برآورد هزینه ها و محاسبات طراحی.

خدمت به عنوان پشتیبانی فنی برای سیستم های رباتیک که آنها ایجاد کرده اند.

برنامه های آموزشی برای ربات ها.

انجام تحقیقات در طراحی و عملکرد اجزای سازنده سیستم های رباتیک.