پژوهشگر علوم کامپیوتر

پژوهشگر علوم کامپیوتر

پژوهشگر علوم کامپیوتر      تاریخ درج: 1397/3/7

پژوهشگر کامپیوتر به کشف فناوری های نو و یافتن کاربردهای جدید فناوری های موجود در حوزه کامپیوتر می پردازد و با استفاده از کشفیات مشکلات پیچیده محاسباتی در حوزه های تجارت، علم، پزشکی و سایر حوزه ها را بررسی و حل می کند.

پژوهشگران علوم کامپیوتر الگوریتم های کامپیوتر -که اساس کار کامپیوتر هستند-  را ایجاد و توسعه می دهند. برخی کارکردهای کامپیوتر بسیار مشکل بوده و نیازمند الگوریتم های پیچیده می باشد. این پژوهشگران برآنند که این دستور العمل ها را به منظور افزایش کارآیی سیستم کامپیوتری تسهیل کنند.

کار پژوهشگر کامپیوتر منجر به پیشرفت و افزایش کارآیی در زمینه های بسیاری از جمله تکنولوژی شبکه بهتر، سرعت محاسباتی بالاتر و امنیت اطلاعاتی بیشتر می شود. عموما این پژوهشگران بیشتر در سطح تئوریک و نظری کار می کنند.

 

وظایف پژوهشگر علوم کامپیوتر:

تحلیل مسائل برای توسعه راه حل ها و استفاده از آن ها

برنامه ریزی وظایف برای تامین اهداف و اولویت های کار

ارزیابی پروژه ها برای بررسی امکان یا عدم امکان

استفاده از تخصص نظری و خلاقیت برای خلق یا کاربرد تکنولوژی جدید

مشورت با کاربران، مدیریت و تکنسین ها برای انجام محاسبات و تخمین نیازها