کارشناس پشتیبان نرم افزار

کارشناس پشتیبان نرم افزار

کارشناس پشتیبان نرم افزار      تاریخ درج: 1397/3/7

کارشناس پشتیبانی نرم افزار ، معمولا در شرکت های تولید کننده نرم افزار و یا مراکز تعمیرات و پشتیبانی، وظیفه حل مشکلات کاربران نرم افزار را بر عهده دارد.

در اغلب شرکت های تولید کننده نرم افزار یک بخش به نام واحد پشتیبانی وجود دارد که در آن اشخاص متخصص پشتیبانی به ارائه خدمات به مشتریان شرکت می پردازند.

وظایف کارشناس پشتیبان نرم افزار

رفع مشکلات و پاسخگوئی به ابهامات کاربران سیستم های نرم افزاری شرکت

کمک به کاربران سیستم در تهیه RFC برای مشکلات و نواقص نرم افزارهای کاربردی

ثبت مشکلات ناشناخته رخداده در سیستم های نرم افزاری

انجام آزمون های معیارپذیرش سیستم ( UAT ) و تست نرم افزار به منظور شناخت مشکلات سیستم قبل از بهره برداری.

ثبت ایرادات مشاهده شده و یا صحت عملکرد سیستم مورد آزمون و ارجاع مستندات به مسئولان مربوطه

کنترل اطلاعات Back Up به منظور اطمینان از صحت و سقم محتوای آنها و استفاده مطلوب در مواقع لزوم در دوره های زمانی مختلف