منجم

منجم

منجم      تاریخ درج: 1397/3/2

منجم شخصی است که اطلاعات گسترده و تخصص در حوزه نجوم داشته و روی اجرام آسمانی مانند ستارگان، سیارات و کهکشان‌ها مطالعه می‌کند.

منجم به طور گسترده از روش های علمی برای مطالعه جهان استفاده می کند. در واقع کار اصلی او انجام تحقیقات می باشد.  او می تواند به صورت تخصصی در زمینه هایی مانند علم سیارات یا  کهکشان ها کار کند.

 

وظایف منجم:

استفاده از جدید ترین ابزارها و نگهداری از تجهیزات موجود

استفاده از انواع تلسکوپ ها یا تجهیزات ماهواره ای و فضانوردها برای جمع آوری داده ها

استفاده از نرم افزارها برای تفسیر تصاویر دریافتی از ماهواره ها

تحلیل داده ها و آزمایش تئوری ها

 

در بخش تئوری وظایف منجم عبارتند از :

ایجاد مدل های کامپیوتری پیچیده برای توسعه تئوری های مربوط به فرآیند های فیزیکی رخ داده در فضا

تحلیل نتایج مشاهدات قبلی برای انجام پیش بینی های جدید

مشاهده کردن و آزمایش تئوری ها

تحلیل نتایج مربوط به چیزهای جدید رخ داده که به فهم ما از اتفاقات جهان هستی کمک می کند.