مزایای صنعت گردشگری برای اقتصاد و فرهنگ ایران

مزایای صنعت گردشگری برای اقتصاد و فرهنگ ایران

مزایای صنعت گردشگری برای اقتصاد و فرهنگ ایران      تاریخ درج: 1397/3/1

صنعت گردشگری از متنوع ‌ترین صنعت ‌ها در دنیا می باشد که در رشد و توسعه برای کشور بسیار تأثیر گذار بوده و دارای اهمیت ویژه ای است. ایران با وجود ظرفیت ‌های بسیار متنوع از جمله تنوع فرهنگی و نژادی، ابنیه تاریخی، طبیعت بکر و زیبا، اماکن مذهبی و همین ‌طور جاذبه ‌های روستایی و صنایع‌ دستی باعث جذب گردشگران شده است.

گردشگری در ایران دارای اهداف اقتصادی، اهداف اجتماعی، فرهنگی و مذهبی می باشد که توجه به آن بسیار ضروری است.

هدف‌گذاری در جهت توسعه صنعت گردشگری جزو اولویت‌ های اصلی کشور به شمار می رود.

منافع صنعت گردشگری بر افزایش چشم‌گیر درآمد ارزی کشور تأثیر گذار است.

با ورود هر گردشگر، میزان قابل ‌توجهی درآمد ارزی نصیب کشور می‌شود.

سبب رونق کسب ‌وکارهای محلی در بخش های گردشگری می شود.

در صورت گسترش گردشگری از نوع اکوتوریسم و گردشگری روستایی باعث می شود بخش عمده ‌ای از این درآمدها به مناطق کمتر توسعه ‌یافته تعلق گیرد.

ورود گردشگر به کشور نه تنها اثرات مستقیم اقتصادی دارد، بلکه منافع آن اثرات غیرمستقیمی نیز دارد.

 

 

 

 

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا