باغ ارم

باغ ارم

باغ ارم      تاریخ درج: 1397/2/31

باغ ارم یکی از زیباترین و مشهورین باغ های ایران می باشد که در استان فارس، شهرستان شیراز قرار دارد. این باغ با صفا از دوره سلجوقیان و در تمام دوره آل اینجو و آل مظفر مورد استفاده شاهان و درباریان قرار می گرفته است. باغ ارم توسط اتابک قراچه حاکم فارس در زمان سنجر پسر ملکشاه سلجوقی ساخته شده است. این باغ به دلیل زیبایی فراوان سالانه دارای گردشگران بسیاری می باشد.

عمارتی سه طبقه در مرکز باغ قرار دارد که جالبترین بخش باغ ارم به شمار می رود.

در طبقه ی دوم عمارت ایوانی بزرگ با دو ستون بلند است که دو ایوان کوچکتر نیز وجود دارد.

تابلویی از تصاویر شاهنامه فروسی و نبرد شاهان قاجار در سر در بنا می باشد که دارای جلوه ای تماشایی می باشد.

این باغ دارای تنوع گیاهان مختلف می باشد که دارای سروهای سر به فلک کشیده و بلند قامت، درختان مشهور سروناز، گل های متنوع و زیبا می باشد.

همچنین تالار عمارت که دارای دو ستون است و نهر آب مستقیم از این تالار عبور کرده و کاشی های رنگین دیوارها و کف تالار را تزئین می کند.

در ساختمان این بنا معماری دوره ساسانیان و دوره هخامنشیان مشاهده می شود.

در حال حاضر این باغ به عنوان باغ گیاه شناسی در اختیار دانشگاه شیراز قرار دارد.

 

باغ ارم شیراز درپاییز سال۱۳۵۳ در فهرست آثار ملی ایران و در سال ۲۰۱۱  در فهرست آثار جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

آدرس: استان فارس. شهرستان شیراز. بلوار ارم

 

 

 

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا