موزه گرمابه حمام وکیل شیراز

موزه گرمابه حمام وکیل شیراز

موزه گرمابه حمام وکیل شیراز      تاریخ درج: 1397/2/31

حمام وکیل یکی از بناهای باقی مانده و نمونه‌‌ی کاملی از پیشرفت معماری عصر زندیه محسوب می شود که بعد یک دوره مرمت به رستوران و سپس موزه فرش تبدیل شده است.

این بنا به دستور کریم خان زند، در مرکز شهر شیراز و به عنوان حمامی عمومی ساخته شد.

درحال حاضر در قسمت سربینه حمام  سی مجسمه مومی در حالت های مختلف چیده شده که نمایشی از نحوه استحمام و آداب آن می باشد.

 

این اثر تاریخی با شماره‌ی ۹۱۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

آدرس: استان فارس. شهرستان شیراز.خیابان لطفعلی خان زند. خیابان طالقانی. موزه حمام وکیل.

 

 

 

 

 

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا