پیشینه صنایع دستی

پیشینه صنایع دستی

پیشینه صنایع دستی      تاریخ درج: 1397/2/27

هنر های سنتی ایران به عنوان یکی از قطب های اصلی صنایع دستی جهان به شمار می رود که دارای سابقه‌ ای درخشان و پرپیشینه می باشد. یکی از عوامل دوام صنایع دستی در کشور استعداد و نیروی خلاقه و ابتکار ایرانیان و علاقه‌ی آنان به هنر و خلق آثار هنری بوده است.

توجه به وضع کلی تاریخ کشور و نگرشی به حفریات باستان شناسی انجام شده میتواند پایه و اساس اطلاعات درباره‌ی صنایع دستی باشد و تاریخ صنایع، جدا از تاریخ تمدن نیست و می توان برای بررسی صنایع، هنرها و پیشینه ‌های ایرانی از زمان پیدایش تمدن و شیوه‌های زندگی مردم به دست آورد.

 

یافته‌ های باستان شناسی که حاصل حفاری ‌های انجام شده در ایران می باشد، تکمیل کننده ‌ی اطلاعات  نسبت به پیشینه‌ی هنرها و صنایع دستی ایران در دوران کهن، من جمله قبل از تاریخ مدون ایران می باشد.

 

فرهنگ ایران دارای تمدنی بسیار پیچیده و متنوع است که با شناخت زیبایی ها می توان به خلق آثار هنری پرداخت.

نزدیک به ۱۲۰۰ سال ق.م. آهن به جای مفرغ برای ساختن اسلحه و ابزارها و تا حدودی زینت آلات به کار گرفته شد و بناهای آجری مرتفعی در نقاط مختلف نظیر «استرآباد» و روی سکوهای بلند برپا گشت.

 

ابزارهای مفرغی حکاکی شده‌ی لرستان، انواع سلاح ها، ابزارها و وسایل کشاورزی، وسایل تزیین، اشیای آیینی، انواع دهانه و مالبند و دیگر ابزارهای مخصوص اسب و گردونه، توتمها و بتها، سنجاق‌های مفرغی با سری درشت و مزین به شکل سر و شاخ چهار پایان و مانند آن ها از هنرهای سنتی و صنایع دستی شاخص ایرانیان در هزاره‌ی اول قبل از میلاد می باشد که بر اساس شواهد برخی معتقدند توسط نخستین مادهای تازه وارد به ایران به وجود آمده است.

 

 

 

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا