تذهیب

تذهیب

تذهیب      تاریخ درج: 1397/2/1

تذهیب هنر زرگرفتن و طلا اندازی می باشد که نقاشان و مذهبان از این هنر بدیع و زیبا برای آرایش و زیباتر کردن کتب بهره می برند. هنر تذهیب کاری و کتاب آرایی یکی از عظیم ترین و ظریف ترین هنرهای دستی می باشد. در هر دوره ای از تاریخ تذهیب های مختلف، بیان کننده حالات و روحیات آن دوره ها می باشند.

خصوصیات هنر تذهیب

در هنر تذهیب اشکال به صورت تقارن و با قائده خاصی کشیده می شوند که در قرآن کریم، نظم تذهیب به همراه کلام الهی آرامش خاصی به همراه دارد.

رنگهایی که در هنر تذهیب به کار می روند از طبیعت استخراج می شوند و همین امر باعث آرامش روحی انسان می شود.

هنر تذهیب را می توان به صورت مستقل و یا با مینیاتور و گل و مرغ و همچنین خطوط خوشنویسی مشاهده کرد که علاوه بر آن در کاشی کاری، قلمزنی، منبت کاری و خاتم کاری نیز کاربرد دارد.

هنر تذهیب مانند نقاشی دارای مکتب های خاص می باشد که از جمله آن مکتب های سلجوقی، تیموری، صفوی و قاجاریه می باشند.

نقوش تذهیب شامل نقوش ختایی و نقوش اسلیمی می باشد.

 

کاربرد تذهیب

تذهیب در کتب مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار، جُـنگهای هنری و قطعه های زیبای خط به کار برده می شود.

 

 

 

 

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا