مینا کاری

مینا کاری

مینا کاری      تاریخ درج: 1397/1/28

میناکاری یکی از زیباترین هنر صنایع دستی می باشد که باعث تزئین فلزاتی نظیر طلا، نقره، مس، ورشو، آهن و برنج می شود. سطح ظروف مینا درخشندگی خاصی دارد و بسیار شفاف، براق و صیقلی می باشد. لذا این صنعت دستی مورد استقبال و توجه بیشتر بیننده و افراد با ذائقه هنری قرا می گیرد. مینا کاری در کشور ما از سابقه طولانی برخوردار می باشد و در آن از جاذبه های هنری فرهنگ ایرانی استفاده می شود. نقوش استفاده شده از اصالت ایرانی برخوردار می باشند و طرح اصلی به خوبی مشاهده می شود که این طرح ها و نقش ها با ظرافت و دقت بسیاری کار شده اند. برای مینا کاری از رنگ های مخصوص مینایی استفاده می شود، رنگ مینا اکسیدهای فلزی مخلوط شده با مواد شیشه ای است و بعد از قرارگرفتن روی فلز برای ثابت رنگ در کوره پخته می شود که روی آن لعابی سخت و شیشه مانند پوشیده می شود.

مینا کاری شامل شیوه های مختلفی از قبیل مینای خانه بندی، مینای نقاشی و مینا با زمینه حکاکی می باشد.

ویژگی ظروف مینا:

زیر ساخت مینا یکنواخت و صاف و یک تکه می باشد که قسمت های اضافی در آن مشاهده نمی شود.

در لبه های زیر ساخت مینا هیچ گونه رنگ سبزی وجود ندارد و سطحی که مینا کاری شده است بدون ترک می باشد و تیز و بران نیست.

لعاب مینای با کیفیت به گونه ای است که در همه قسمت های شیء یکسان و بدون برجستگی در سطح می باشد و هیچ گونه ترک، پریدگی، پوسته، حباب، سوراخ و زبری ندارد. 

در مرز طرح ها رنگی که در نقاشی و تزئین مینا استفاده می شود به خوبی نمایان گر هماهنگی و یکنواختی طرح ها می باشند.

در مینای اصیل و مرغوب رقم، نام هنرمند، تاریخ و محل ساخت حک شده است.

 

 

 

 

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا