بند امیر

بند امیر

بند امیر      تاریخ درج: 1397/1/22

یک پل تاریخی متعلق به قرن چهارم هجری ( دوره دیلمی ) بر روی رود کر قرار دارد. این پل به دستور عضدالدوله در فاصله ی پل خان و دریاچه‌ی بختگان به طول ۱۲۰ متر پنج متر عرض با لاشه سنگ ساخته شده است.

 

ارتفاع سطح پل از بند نزدیک چهار متر و عمق بند از سرریزها تا کف رودخانه در قسمت بیرونی سدّ که به شکل پلّه ای ساخته شده 10 متر است. 
روستای بندامیر در بخش زرقان شیرازدر منطقه کُربال واقع شده است.

معماری بندامیر مانند معماری دوره ساسانی است وازدوبخش بند و پل تشکیل شده که بدنه آن از سنگ های تراشیده شده و ساروج است و در زیرسازی آن از سنگ و ملاط و سرب استفاده شده است. 
این پل تاریخی در سال 1349 به شماره 902 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. 
بندامیر با 120 متر طول و پنج مترعرض دارای 13 طاق است که آب از سرریز آنها جاری می شد. 

این پل به منظور آبیاری دشت وسیع  کربال علیا بنا شد که این منطقه را از مشکل بی آبی نجات داده و وسیله ای برای به راه انداختن آسیاب ها نیز بوده است.

آدرس: ۴۳ کیلومتری شیراز - بخش زرقان - روستای بند امیر

 

 

 

 

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا