آرامگاه آبش خاتون

آرامگاه آبش خاتون

آرامگاه آبش خاتون      تاریخ درج: 1397/1/20

آبش خاتون دختر اتابک سعدبن ابوبکر بن سعد زنگی و تنها بانوی فرمانروای شیراز است که ایلخان مغول او را اتابک شهر شیراز کرد.

آبش خاتون بر اثر بیماری از دنیا رفت و او را مانند مغولان در چرنداب تبریز به خاک سپردند؛ اما دخترش جنازه ی مادر را از تبریز به شیراز انتقال داد و در مدرسه عضدیه شیراز جسد او را به خاک سپرد. این مقبره در سال ۱۳۱۰در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

مردم شیراز از ابش خاتون بسیار با احترام یاد می‌کنند چرا که در طول دوره ی فرمانرواییش جلوی حمله مغول را به این شهر گرفته و همچنین هنرمندان زیادی را به این شهر جذب کرد.

آدرس: میدان دفاع مقدس ( فلکه خاتون )

 

 

 

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا