ریاضیدان

ریاضیدان

ریاضیدان      تاریخ درج: 1397/7/12

ریاضی‌دان به کسی گفته می‌شود که دانش و شناخت کافی درمورد ریاضی دارد و به اندیشه و پژوهش در این دانش می‌پردازد.

یک ریاضیدان شخصی است که زمینه تحقیق و مطالعه او ریاضیات است.


برخلاف باور عوام، ریاضیدان ها معمولا برتری در جمع و تفریق اعداد، یا در حدس زدن جمع یک صورت حساب یا تخفیف آن، نسبت به دیگران با تخصص یا حرفه های دیگر ندارند – در حقیقت بعضی از بهترین ریاضیدانان در اینگونه کارها بدنام هستند. ریاضیدانان معمولا به یافتن و توصیف الگوهایی علاقه مند هستند که در ابتدا از مسائل محاسباتی بوجود آمده اند، ولی حالا بعنوان یک مسئله از نوع خودشان طبقه بندی شده اند.

 

از میان بسیاری از کارهای تحقیقاتی منتشر شده ریاضیدانان، بر می آید که برخورد اولیه یک ریاضیدان با چند فرض شروع می شود، که اغلب بدیهیات نامیده می شوند؛ و سپس بر اساس قواعد دقیق منطقی دیگر حقایق را بدنبال آن فرضها اثبات مینماید.

ریاضیدانان با دانشمندان فیزیک مثل فیزیکدانان یا مهندسین فرق دارند و معمولا آزمایشاتی برای تایید یا رد نتیجه گیری هایشان انجام نمی دهند. در نتیجه با در نظر گرفتن اینکه هر تئوری علمی همیشه تقریبی از حقیقت است، عبارت های ریاضی یک تلاش برای تسخیر حقیقت است.

برخلاف تئوریهای فیزیکی، که ممکن است با کشف اطلاعات جدید در مورد جهان فیزیکی تغییر نماید، قضایای ریاضی “ثابت” می باشند – هرگاه که یک عبارت به مقام عالی یک قضیه میرسد، برای همیشه صحیح باقی می ماند.
در مواقعی که صحت حدس ها با تست آن حدسیات بر روی مثال‌های عددی، عموما با استفاده از کامپیوتر مورد تحقیق قرار می گیرد، ریاضی تجربی وجود دارد.