مهندسی دریا

مهندسی دریا

مهندسی دریا      تاریخ درج: 1397/4/23

به دلیل داشتن مرزهای آبی گسترده و اهمیت بسیار زیاد حمل و نقل آبی در رشد و توسعه کشور، تخصص ها و مشاغل زیادی در حوزه دریایی ایجاد شده است. مهندسی دریا یکی از اصلی ترین آنها می باشد. مهندسی دریا چندین تخصص را در بر می گیرد که هر کدام حیطه وظایف مجزایی دارند. این تخصص ها عبارتند از :مهندس کشتی، مهندس کشتی سازی، مهندس دریانوردی (کاپیتان کشتی)،

 مهندس دریا با توجه به تخصص خود می تواند در سازمان ها و شرکت های صنایع دریایی،کشتیرانی، نفت و گاز، کشتی سازی و… دولتی و خصوصی مشغول به کار شود. مهندس دریا با توجه به تخصص خود ویژگی های خاصی باید داشته باشد. مهندس کشتی و کشتی سازی باید در زمینه فیزیک، ریاضی و مکانیک قوی باشند. مهندس دریانوردی بیشتر باید در حوزه مدیریتی، جغرافیایی، مسیریابی و ... تبحر داشته باشد. مهندس دریا باید از توانایی جسمانی مناسبی برخوردار بوده و توان تحمل فشار کاری زیاد و سفرهای دریایی طولانی (برای مهندس کشتی و مهندس دریانوردی) را داشته باشد. مهندسین دریا معمولا مدت زیادی از خانواده های خود دور هستند.

 

وظایف مهندس دریا بسته به تخصصی که مهندس دریا در آن کار می کند، وظایف او متفاوت است.

وظایف اصلی مهندس کشتی :

راه اندازی، تعمیر و نگهداری موتور کشتی

اطمینان از ایمنی و کارایی کارکرد موتورها، تجهیزات، و سیستم های دریایی

نظارت و مدیریت امور فنی کشتی

وظایف اصلی مهندس کشتی سازی :

طراحی، توسعه، ساخت و نگهداری از کشتی ها، قایق ها و ...

طراحی، ساخت و پیاده سازی سیستم های دریایی، سکوها، خطوط لوله و تجهیزات مرتبط

نظارت بر روند انجام پروژه های ساخت و تعمیر

انجام کارهای تحقیقاتی ( زمینه های تحقیقاتی زیادی در زمینه ساخت کشتی در کشور وجود دارد)

 وظایف اصلی مهندس دریانوردی (ناخدای کشتی) :

هدایت کشتی بر طبق مسیر مشخص شده

مدیریت و کنترل نیروی انسانی شاغل در کشتی

تامین آسایش و امنیت شاغلان و مسافران کشتی

حفظ آرامش و کنترل کشتی در شرایط بحرانی مانند طوفان، تصادف و ...