راننده اتوبوس

راننده اتوبوس

راننده اتوبوس      تاریخ درج: 1397/4/23

راننده اتوبوس، مسافران را در مسیرهای داخل شهری، بین شهری و خارج از کشور جابجا می کند. امنیت جاده ها یک بخش مهم دراین کار است زیرا امنیت مسافران بر عهده راننده می باشد.

راننده اتوبوس باید در رانندگی بسیار حرفه ای بوده و گواهینامه رانندگی پایه یک مخصوص اتوبوس داشته باشد. همچنین باید از کلیه قوانین و مقررات رانندگی آگاهی داشته، صبور، با آرامش و مسئولیت پذیر بوده و در صورت لزوم مسافران را به خوبی راهنمایی نماید.

وظایف راننده اتوبوس

اطمینان یافتن از سالم، ایمن و تمیز بودن اتوبوس

گرفتن کرایه و بلیط

بررسی پاسپورت های مسافران در سفرهای خارجی

رانندگی ایمن و مطمئن در شهرها و جاده ها

رعایت کلیه قوانین راهنمایی و رانندگی

دادن اطلاعات در خصوص مسیرها و زمانبندی ها

اطمینان از سوار شدن دوباره مسافران پس از توقف های بین راهی

کمک به مسافرانی که در سوار شدن و پیاده شدن مشکل دارند.