راننده کامیون

 راننده کامیون

راننده کامیون      تاریخ درج: 1397/4/23

رانندگان کامیون اجناس و بارها را از جایی به جای دیگر حمل می کنند. با اینکه این شغل مشکلاتی مانند سختی کار، حوادث جاده‌ای و سرما و گرما دارد مشاغل سخت به حساب نمی‌آید و همچنین علاقه مندانی نیز دارد.

راننده کامیون با کار خود ارزش زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد می کند. او مواد اولیه را از مراکز تولید و تهیه به کارخانجات تولید حمل کرده و سپس محصولات تولیدی کارخانجات را از محل کارخانه به بازار مصرف و یا عمده فروشی ها حمل می کند. رانندگان بین شهری معمولا روزهای زیادی را از خانه دور هستند. آنها باید بتوانند در شب ها و هر نوع آب و هوایی رانندگی کنند.

وظایف راننده کامیون

برنامه ریزی و هماهنگی برای حرکت در مسیرهای مختلف و بررسی جداول زمانی حرکت و هماهنگی با مسئول مربوطه

نظارت یا کمک در بار زدن و خالی کردن کامیون

اطمینان از درستی و ایمنی بارها

رانندگی در مسیرهای طولانی

گزارش هر اتفاق خاص رخ داده در جاده به مسئول مربوطه در اداره راهداری و یا شرکت حمل و نقل مربوطه

آشنایی و اطاعت از قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به تذکارات و راهنمایی های مأموریت پلیس

بررسی کامیون و رفع هر گونه نقص و اشکال آن در صورت وجود