کارشناس امور گمرکی

کارشناس امور گمرکی

کارشناس امور گمرکی      تاریخ درج: 1397/4/13

کارشناس گمرک (یا کارشناس امور گمرکی) فردی است که با کلیه امور گمرکی در بخش های مختلف آشنایی کامل دارد. کارشناس امور گمرکی در گمرک کشور و یا بخش گمرک سازمان ها و شرکت های بازرگانی و صنعتی دولتی و خصوصی فعالیت می کند.

گمرک سازمانی دولتی است که مسؤول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت وصادرات کالاها می‌باشد.

 

وظایف کارشناس گمرک

با توجه به سازمان و بخشی که کارشناس گمرک فعالیت می کند، وظایف خاصی را برعهده دارد. اما به طور کلی وظایف کارشناس گمرک عبارتند از :

شناخت کامل از قوانین و مقررات گمرکی

ممانعت از ورود و خروج مسافران یا کالاهای غیرمجاز

بازرسی مسافران، مدارک و بار آنها

رسیدگی به درخواست های مراجعان از جمله مسافران، تاجران و ...

بررسی و رسیدگی اظهارنامه ها

انجام یا نظارت بر عملیات های ارزیابی کالاها

بررسی ارزش واقعی کالاها

صدور پروانه های گمرکی برای کالاها پس از انجام ارزیابی

بررسی اظهارنامه ها و سایر اسناد مرتبط

کنترل اظهارنامه های گمرکی پس از ترخیص

انجام کلیه امور گمرکی مربوط به صادرات و واردات کالاها درسازمان ها و شرکت های مختلف.