جراح دهان و فک وصورت

جراح دهان و فک وصورت

جراح دهان و فک وصورت      تاریخ درج: 1397/4/6

جراح دهان و فک وصورت یکی از تخصص های ده گانه در دندانپزشکی است که شامل تشخیص و درمان بیماری ها صدمات و نقایص مربوط به هر دو جنبه کاربردی و زیبایی شناختی اعم از بافت سخت و نرم در سر و گردن است .

دامنه تخصص جراح دهان و فک و صورت بسیار وسیع است و از کشیدن دندان تا درمان شکستگی های پیچیده صورت می باشد .این رشته در گروه تخصص های دندانپزشکی قرار گرفته است و فارغ التحصیلان در این رشته پس از طی دوره دندانپزشکی عمومی باید توقف پنج ساله ای هم در دانشگاه برای گرفتن تخصص در این رشته داشته باشند .

مواردی که می توان برای درمان به جراح دهان و فک و صورت مراجعه کرد:

جراحی های داخل دهانی کوچک ( مینوز)

جراحی آسیب های ترافیکی ( تروما )

جراحی ترمیمی و زیبایی فک صورت و جمجمه و گردن

جراحی عفونت های فک و صورت

جراحی تومورها و کیست های خوش خیم و بدخیم فک و صورت و گردن

کشیدن دندان و خارج کردن دندان هایی که در موقعیت دشوار قرار گرفته اند.

جراحی هایی که در ناحیه دهان ، فک ، صورت ، جمجمه و گردن باید صورت بگیرد .

جراحی نواقص مادر زادی و اکتسابی مانند شکاف کام (لب شکری) و لب دو طرفه و یک طرفه

جراحی آسیب های ناشی از تروما

جراحی بازسازی فک

ارائه درمان جراحی برای آپنه انسدادی خواب