نمد مالی

نمد مالی

نمد مالی      تاریخ درج: 1397/3/27

نمد مالی ساده ترین نوع بافت کف پوش است و با ایجاد فشار، رطوبت و حرارت الیاف پشمی تولید می‌شود. این بافت از هنر های سنتی اصیل ایرانی به شمار می رود. کهن ترین شیوه و روش فراهم سازی زیرانداز نمد مالی می باشد و بخشی از فرهنگ هنرهای عامیانه ما را تشکیل می‌دهند. ‌نمد مالی از زمان‌های قدیم کاربرد داشته و هم چنان نیز ادامه دارد.

ویژگی نمد مالی

برای تولید محصولات نمدی از پشم بهاره گوسفند با الیاف بلند و هم چنین برای بهتر شدن کیفیت از صابون و زرده تخم مرغ استفاده می شود.

بیشتر محصولات نمد به صورت فرش انداز تولید می شود که مهم‌ترین آن ها به صورت زیراندازهای نمدی، جلودری، تن پوش‌های نمدی، نمد چوقا و امثال آنها در بازار عرضه می شود.

هنر نمد مالی بیشتر در روستاها و آبادی‌ های اطراف دریای خزر که مرطوب و بارانی است مرسوم می باشد.

 

انواع نمد بافی

علاوه بر زیر انداز، از نمد به عنوان لباس برای چوپانان تولید می شود.

نوع دیگری از تولیدات نمد که دارای شکل خاص می باشد و عرق گیر اسب محسوب می شود سرکش اسب می باشد.

زیر زینی اسب نیز نوع دیگری از محصولات نمدی می باشد که دارای جنسی سخت است و باعث حفاظت بدن اسب می شود.

کلاه نمدی نیز از انواع دیگر تولیدات نمدی به شمار می رود.

 

 

 

 

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا