شیریکی پیچ

شیریکی پیچ

شیریکی پیچ      تاریخ درج: 1397/3/27

شیریکی پیچ یکی از انواع زیراندازهای ایرانی می باشد که از شریکی کار کردن دو یا چند بافنده صورت می گیرد که بسیار شبیه به قالی می باشد و همانند قالی با گره بافته می شود. این بافت کاربردی یکی از زیر مجموعه های صنایع دستی در گروه بافته های داری قرار می گیرد. شیریکی پیچ دارای قدمت دیرینه می باشد که همچنان نیز این صنعت ادامه دارد.

ویژگی گلیم شیریکی پیچ

گلیم شیریکی پیچ در نوع خود منحصر به فرد و متفاوت می باشد و امروزه به شکل ترکیبی از گلیم و قالی مشاهده می ‌شود.

در این نوع گلیم پود تنها برای اتصال تارها به کار برده شده است که باعث استحکام آن می‌شود. پود گلیم شیریکی پیچ در پشت پرز گلیم مخفی می باشد و قابل رویت نیست.

 

ویژگی نقوش و طرح ها

نقوش این گلیم تقریبا نیم گردان می باشد که به صورت تقارن است اما در مواردی نیز هماهنگی و تقارن در آن مشاهده نمی شود.

این گلیم با ترنج وسط کمتر قابل مشاهده می باشد و نقوش آن دارای نقش بته جقه با دو گل گرد در میان است و نقش های رایج دیگر شامل: قارا، لاله عباسی، گل کرمانی و جفت گل می باشد.

حاشیه های شیریکی پیچ اغلب به صورت زنجیره ای و مرکب از یک شکل هندسی مکرر مشاهده می شوند که بین دو خط موازی قرار دارند. 

 

 

 

 

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا