کشاورزی و باغبانی

جنگلبان

جنگلبان

جنگلبان مسئول نگهداری و محافظت از جنگل ها می باشد و نقش مهمی را در نگهداری جنگل ها برای آیندگان دارد. جنگل بان با دانش و شناختی که از طبیعت، جنگل ها و مراتع دارد، به کمک روش های مختلف نگهداری و حفاظت آنها را بر عهده دارد. ...

بیشتر ...
مهندسی کشاورزی

مهندسی کشاورزی

مهندس کشاورزی به توسعه استفاده از ماشین آلات کشاورزی و پیاده سازی فرآیندهای صحیح و علمی کشاورزی، باغبانی و جنگلداری می پردازد. ...

بیشتر ...
خاک شناس

خاک شناس

خاک شناسان گروهی از مهندسان کشاورزی را شامل می شوند و عمدتا جنبه های زیستی خاک را مورد بررسی قرار می دهند اما مثلا مهندسان عمران بیشتر به مسایل فیزیکی خاک از جمله درجه سختی آن می پردازند. ...

بیشتر ...
گیاه پزشک

گیاه پزشک

گیاه پزشکی یکی از شاخه های علوم مرتبط با کشاورزی است. گیاه پزشک به شناخت و تشخیص علمی عوامل زیان آور و مؤثر بر رشد و نمو گیاهان می پردازد. گیاه پزشک، به کاهش میزان خسارت کمی و کیفی عوامل خسارت زای کشاورزی (آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز) و تأمین بهداشت تولیدات گیاهی کمک می کند. ...

بیشتر ...