071-32303764

   مواد غذایی

جوجو گندم
جوجو هلو
جوجو استوایی
نکتار شیشه ای آلبالو سن ایچ
شربت به لیمو ۴۵٠ دادفر
رب انار دادفر
دلستر ١ لیتری جوجو
دلستر استوایی  بزرگ
سرکھ سیب شیشه ای زرتاک
نکتار آلبالو سن ایچ
آبمیوه سن ایچ ١ لیتری آناناس
آبمیوه سن ایچ چند میوه ١ لیتری
آبمیوه سن ایچ ١پرتقال لیتری
آبمیوه سن ایچ ١ لیتری انب ھ
دلستر ١٫۵ لیتری بھنوش
نوشیدنی ۵٠٠ آلوئه ورا
نوشیدنی نعنا 200میل- روح افزا
نوشیدنی بیدمشک 200میل- روح افزا