071-32303764

   مواد غذایی

ارده 350 گرمی هرنگ
هرنگینه خرمایی لقمه ای
هرنگینه خرمایی ورقه ای
حلوا ارده کنجدی هرنگ- ظرف بیضی 350 گرمی
کرم کنجد کامجد
شور بامیه - شیشه
ترشی بالزامیک - شیشه
پرورده گردو بادمجان-  شیشه
زیتون پرورده - شیشه
رشته آش ۵٠٠ گ جھان
اسپاگیتی سفیدساران
حلوا ارده سنتی  - کامجد
تخم مرغ محلی
قند گیاهی مایع رژیمی  استویا 40 سی سی
روغن سرخ کردنی آفتاب -1500 میل
آب انگور سن ایچ
قند ساده بزرگ بیلو
عدس ریز ٩٠٠ گ کاناز