پایان نابینایی در ایران توسط دکتر فروردین

پایان نابینایی در ایران توسط دکتر فروردین

پایان نابینایی در ایران توسط دکتر فروردین     

دکتر فروردین، نخستین جراحی پیوند شبکیه مصنوعی کشور در شیراز را بر روی چشم دو بانوی ۴۰ و ۳۲ ساله با نابینایی مطلق با موفقیت انجام داد.

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا