نادرترین جراحی ریه کودکان در شیراز

نادرترین جراحی ریه کودکان  در شیراز

نادرترین جراحی ریه کودکان در شیراز     

گزارش تصویری از موفقیت پزشکان در بازسازی شریان ریوی پنهان کودکان در از دانشگاه علوم پزشکی شیراز که برای نخستین مرتبه در ایران به همت تیم پزشکی این دانشگاه به ثمررسیده است.

دکتر محمدرضا ادراکی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از موفقیت پزشکان در بازسازی شریان ریوی پنهان کودکان در این دانشگاه خبرداد و گفت: این دستاورد پزشکی برای نخستین مرتبه در ایران به همت تیم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ثمر رسیده است.

عضو تیم جراحی جنین دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص این رویداد مهم علمی توضیح داد: یکی از مشکلات شناخته شده دستگاه تنفسی، نبود یک شریان ریه است که به باور پزشکان، در این دسته از کودکان یکی از شریان های ریوی تشکیل نمی شود.

 

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا