گرافن اکساید، رادار گریز و ضد سرطان!

گرافن اکساید، رادار گریز و ضد سرطان!

گرافن اکساید، رادار گریز و ضد سرطان!     

این ماده در صنعت پزشکی خاصیت ضد سرطانی و در صنعت هوایی خاصیت رادارگریزی به اجسام می دهد. همچنین در صنعت نفت برای جلوگیری از خوردگی لوله های فلزی استفاده میشود. ایران از معدود کشورهای تولید کننده ماده گرافن اکساید گرانبهاست

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا