سبک زندگی پسماند صفر

سبک زندگی پسماند صفر

سبک زندگی پسماند صفر     

همه می‌توانند پسماند صفر باشند و سهم بزرگی در حفظ زمین داشته باشند.

خانم آیه حمداوی یک سال است که بدون تولید زباله زندگی می‌کند. شاید در نظر اول انتخاب این سبک زندگی سخت باشد اما او معتقد است سبک زندگی پسماند صفر مختص به آدم‌های خاص با امکانات ویژه نیست، همه می‌توانند پسماند صفر باشند و سهم بزرگی در حفظ زمین داشته باشند.

 

 

 

 

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا