دکتر عزت اله صلاحی

دکتر عزت اله صلاحی

مدیریت: عزت اله صلاحی
  شیراز تاچارا، جنب رستوران زیتون، مجتمع پزشکی ابن سینا
هشدار! فارس اکو مسئولیت هیچ‌گونه سوء استفاده کسب و کارها را بر عهده نمی‌گیرد.

درباره:

جراح، دندانپزشک 

دندان پزشک عمومی

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا