دکتر ژاله صالحی پور

دکتر ژاله صالحی پور

مدیریت: ژاله صالحی پور
  بلوار پاسداران، ایسستگاه ۱ زرهی، طبقه فوقانی داروخانه دکتر سجادی
هشدار! فارس اکو مسئولیت هیچ‌گونه سوء استفاده کسب و کارها را بر عهده نمی‌گیرد.

درباره:

جراح، ترمیمی، درمان ریشه، دندانپزشکی اطفال، پروتز ثابت و متحرک 

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا