کلنیک ارزیابی شنوای و تعادل زمزمه

کلنیک ارزیابی شنوای و تعادل زمزمه

مدیریت: مریم عابد
  شیراز قصردشت - رحمت اباد- مقابل کوچه 39-ساختمان ارایا- طبقه سوم- شنوایی سنجی زمزمه
هشدار! فارس اکو مسئولیت هیچ‌گونه سوء استفاده کسب و کارها را بر عهده نمی‌گیرد.

درباره:

انجام تمام ازمون های شنوایی نوزادان کودکان و بزرگسالانمشاور و تجویز انواع سمعک نامرئی ، دیجیتال و هوشمند، تجویز سمعک در منزل جهت رفاه حال سالمندان

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا