باشگاه والیبال و بسکتبال

باشگاه ورزشی جهاد کشاورزی

  شیراز- اول خیابان باغ ارم، سازمان جهاد کشاورزی
  07132297252     
                   

خانه بسکتبال شیراز

  شیراز - بلوار صنایع ابتدای زیرگذر صنایع - سمت چپ - کوچه صدف
  36351010 071 - 09173168878
                   

مدرسه بسکتبال ناحیه یک شیراز

  شیراز - خیابان شمس تبریزی-روبروی تحویلی مجموعه ورزشی شهیدبهشتی
  07138201800 - 09177148274
                   

باشگاه بسکتبال زمزم شیراز

  شیراز- نرسیده به دروازه قرآن- جنب لونا پارک – مجموعه ورزشی شهید ربانی
  - 9173004171 0
                   

خانه بسکتبال مهران حاتمی

  شیراز بلوار شاهد، خیابان کدیور
 
                   

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا