بررسی آماری پیامدهای کرونا بر اقتصاد شهری در تهران

بررسی آماری پیامدهای کرونا بر اقتصاد شهری در تهران

بررسی آماری پیامدهای کرونا بر اقتصاد شهری در تهران      تاریخ درج: 1399/3/21

۷۶درصد از شهروندان با توجه به آنچه در دوران کرونا دیده‌اند و شنیده‌اند کرونا را یک خطر واقعی می‌دانند که ۲/ ۵۷درصد از شهروندان به میزان زیاد و خیلی زیاد و ۹/ ۲۶ درصد به میزان کم و خیلی کم انتظار دارند امسال درآمد خانوار آنها به‌خاطر کرونا کاهش یابد. انتظار ۷/ ۱۴درصد از شهروندان از کاهش درآمد خانوار آنها در امسال در سطح متوسط بوده است.

بیماریهای واگیردار عمدتا در مناطق شهری که متراکم‌تر از مناطق روستایی هستند، از پتانسیل بیشتری در تبدیل شدن به کانون‌های آلودگی و انتشار بیماری برخوردار بوده اند. در بخش شهری، ویروس کرونا زندگی شهری را تا حدی دگرگون و دسترسی به اماکن عمومی را محدوده کرده است.

کسب‌وکارهای خرد شهری نیز تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته‌اند و تاثیر مستقیم این اقدامات سلامت‌محور تاکنون عمدتا بر درآمد شهری به‌خصوص در بخش‌های خدمات شهری به‌صورت رسمی‌ و غیر رسمی(گردشگری و مسافرت، خرده فروشی‌ها، بخش پذیرایی و تجارت، حمل‌ونقل و ...) بوده است. همچنین بسیاری از صنایع فرهنگی شهر مانند سینما، گالری‌های هنری، موزه‌ها، تئاترها و اماکن موسیقی تحت‌تاثیر شدید این بحران قرار گرفته‌اند.

از طرفی بسیاری از شهرداری‌های کشور که وابسته به درآمد ناپایدار و ساخت‌وساز شهری هستند در دوران کرونا با فروکش کردن ساخت‌وسازها، درآمدها نیز کاهش می‌یابد. بنابراین پیامدهای کرونا بر اقتصاد شهری می‌تواند بسیار سنگین‌تر از تبعات بهداشتی آن باشد.

در زمینه فاصله طبقاتی و شکاف شهری نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران که به کارفرمایی دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در تاریخ ۱۶ تا ۱۹ فروردین در شهر تهران با حجم نمونه ۱۰۲۳ نفر انجام شده است، نشان می‌دهد مدت زمان تحمل اقتصادی شهروندان در صورت ادامه تعطیلی شهر به‌خاطر کرونا بین پهنه‌های مختلف توسعه‌ای شهر تهران (مناطق توسعه‌یافته (۶، ۲، ۱، ۳)، نسبتا توسعه‌یافته (۷، ۵)، توسعه متوسط (۱۱، ۲۱، ۱۳، ۲۲، ۸، ۴)، کمتر توسعه‌یافته (۲۰، ۱۲، ۹، ۱۴، ۱۰) و توسعه‌نیافته (۱۷، ۱۹، ۱۸، ۱۵، ۱۶) تفاوت معناداری دارد. به‌طوری‌که ساکنان مناطق توسعه‌نیافته، کمتر توسعه‌یافته و با توسعه متوسط بیشتر از مناطق دیگر گفته‌اند همین الان هم قادر به تحمل نیستند. در مقابل ساکنان مناطق توسعه‌یافته و نسبتا توسعه‌یافته بیشتر از مناطق دیگر بیان کرده‌اند پنج ماه و بیشتر می‌توانند تحمل کنند. 

همچنین نظرسنجی با عنوان «سنجش دیدگاه شهروندان تهرانی درخصوص بیماری کرونا» در تاریخ ۲ تا ۴ اردیبهشت با حجم نمونه ۱۰۴۲ نفر انجام شده است، ۷۶درصد از شهروندان با توجه به آنچه در دوران کرونا دیده‌اند و شنیده‌اند کرونا را یک خطر واقعی می‌دانند که ۲/ ۵۷درصد از شهروندان به میزان زیاد و خیلی زیاد و ۹/ ۲۶ درصد به میزان کم و خیلی کم انتظار دارند امسال درآمد خانوار آنها به‌خاطر کرونا کاهش یابد.  انتظار ۷/ ۱۴درصد از شهروندان از کاهش درآمد خانوار آنها در امسال در سطح متوسط بوده است.

در این ارتباط نقاط حاشیه‌ای شهرهای بزرگ و بخش‌های در اصطلاح جنوب شهری، می‌توانند مراکزی باشند که بیشتر تحت‌تاثیر این بحران قرار گیرند، چراکه ساکنان این مناطق وابسته به درآمدهای روزانه هستند.

 

برگرفته شده از یادداشت منتشر شده از محمدحسین جان بابانژاد، پژوهشگر ایسپا در روزنامه دنیای اقتصاد، 7 خرداد 1399

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا