فرصت حضور در اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید 13- 16 آذر98

فرصت حضور در اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید 13- 16 آذر98

فرصت حضور در اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید 13- 16 آذر98     

اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید در آذر ماه 1398 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی فار س برگزار می گردد.

 نخستین نمایشگاه

نهضت ساخت داخل و رونق تولید سازمان صنعت معدن و تجارت فارس

(با محوریت نیازمندیهای فناورانه و وارداتی صنایع و توانمندی های ساخت داخل)

 

سازمان  صنعت، معدن و تجارت فارس در نظر دارد "اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید" با هدف خودکفایی و خودسازی نیازهای صنایع کشور را درآذر ماه سال جاری برپا نماید.

منبع

 

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا