نمایشگاه بزرگ کتاب و نمایشگاه رسانه های دیجیتال 3 تا 8 آذر 1398(برگزار نمیشود)

نمایشگاه بزرگ کتاب و نمایشگاه رسانه های دیجیتال 3 تا 8 آذر 1398(برگزار نمیشود)

نمایشگاه بزرگ کتاب و نمایشگاه رسانه های دیجیتال 3 تا 8 آذر 1398(برگزار نمیشود)     

برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب و نمایشگاه رسانه های دیجیتال- استان فارس (شهر شیراز) ۹۸

نمایشگاه بزرگ کتاب- استان فارس (شهر شیراز) ۹۸ از روز یکشنبه مورخ 2 آذر لغایت جمعه مورخ 8 آذر در نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس) برگزار می گردد .

مسئول برگزاری این نمایشگاه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس می باشد. به گفته معاونت فرهنگی این اداره نمایشگاه رسانه های دیجیتال نیز که مقرر بود در همین تاریخ برگزار گردد به اواخر سال موکول شد.

ساعت بازید: 10 تا 19

 

http://www.farsfair.ir/

 

بنا بر اعلام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

برگزاری نمایشگاه در تاریخ فوق لغو گردید

زمان بعدی متعاقبا اعلام می گردد

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا