مستند چرا ما چاق هستیم؟

مستند چرا ما چاق هستیم؟

مستند چرا ما چاق هستیم؟     

در این مستندبه بررسی عوامل چاقی در افراد پرداخت شده و خطرات و راهکارهای کاهش وزن نیز به صورت علمی به نمایش در آمده است.

   قیمت ارزها

   قیمت سکه و طلا