ویژگی های مرغ بدون آنتی بیوتیک

ویژگی های مرغ بدون آنتی بیوتیک

ویژگی های مرغ بدون آنتی بیوتیک     

سازمان دامپزشکی کشور این مرغ ها را در طول دوره پرورش، ۳ بار آزمایش می کند و اگر در هر ۳ نوبت اثری از آنتی بیوتیک مشاهده نگردد.

غذای سالم با مرغ بدون آنتی بیوتیک عبارت است از مرغ گوشتی که تا سن کشتار (30الی40روز) در واحدهای پرورش مرغ به شیوه صنعتی پرورش یافته و در طول دوره پرورش از هیچ نوع آنتی‌ بیوتیکی چه به صورت تزریقی، آشامیدنی و یا در دان مصرفی استفاده نشده است. این نوع مرغ در طول دوره پرورش بدون مصرف آنتی بیوتیک و داروهای شیمیایی تولید شده و در مراحل تولید تا عرضه از سوی نهادهای نظارتی و بهداشتی کنترل و تضمین می گردد. این نوع مرغ در مرغداری‌هایی که مدیریت بهداشتی بالایی دارند، قابل پرورش است.
سازمان دامپزشکی کشور این مرغ ها را در طول دوره پرورش، ۳ بار آزمایش می کند و اگر در هر ۳ نوبت اثری از آنتی بیوتیک مشاهده نگردد، مجوز عرضه به عنوان مرغ بدون آنتی بیوتیک را دریافت می کنند.
آنتی بیوتیک با مصرف مرغ‌هایی که در پرورش آنها از آنتی بیوتیک استفاده شده، وارد بدن ما می شود و مقاومت دارویی در بدنمان ایجاد می کند. با ایجاد مقاومت دارویی به آنتی بیوتیک‌ها، ممکن است بدن هنگام مواجه شدن با بیماری‌های مختلف، دیگر به آنتی بیوتیک‌های ساده جواب ندهد و مجبور به مصرف داروهایی قوی تر و با قیمتی گران تر باشیم.
عده‌ای از افراد به برخی از انواع آنتی بیوتیک‌ها حساسیت دارند و مصرف مرغ های معمولی می تواند برای آنها حساسیت‌های شدیدی را در پی داشته باشد.
با ارتقای شاخص‌های بهداشتی واحد‌های پرورشی، ابتلا به بیماری‌ها کنترل و در نتیجه استفاده از داروهای مختلف از جمله آنتی بیوتیک‌ها قطع شده، که نتیجه آن افزایش کیفیت گوشت مرغ تولیدی است. به خاطر کیفیت بالای گوشت مرغ و کشتار جوانتر مرغ، مزه این مرغ ها به مراتب از مرغ های معمولی بهتر است.

ویدیو

گالری