071-32303764

  #نقاشی

شغل نقاشی

نقاشی یکی از رشته‌های اصلی هنرهای تجسمی است و قدمت آن شش برابر زبان نوشتاری می‌باشد. نقاش با آگاهی از اصول هنر نقاشی و زیبایی شناسی به آفرینش اثری هنری می پردازد. محتوای این اثر می تواند چهره افراد (چهره نگاری)، مناظر طبیعی (طبیعت نگاری)، زندگی روزمره مردم (مردم نگاری)، چهره های مذهبی (شمایل نگاری)، ...

بیشتر ...

نگارگری ایرانی

نگارگری هنر نقاشی اصیل ایرانی است که برگرفته از هنر شرقی می باشد. این هنر از مفاهیمی چون تعالی روح و رسیدن به عالم معنا و جاودانگی با نگرش حقیقت گرا و هنر قدسی بهره می گیرد. در هنر نگارگری خداوند، نگار حقیقی می باشد و همه نگاه ‌ها به اوست و او نیز در صورت های مختلف نمایانگر می شود. بنابراین هنرمند ن ...

بیشتر ...

صنعت رنگ روی شیشه

نقاشی روی شیشه یکی از کهن ترین هنر های زینتی و تزیینی ایران است که در جهت زیبا تر جلوه دادن ظروف مورد استفاده قرار می گیرد که دارای سابقه طولانی می باشد و جزء وسایل تزئینی و دکوری جالبی محسوب می شود. ...

بیشتر ...