071-32303764

   #

چای سبز نوبر
چای شکسته ممتاز نوبر
شور بامیه - شیشه
ترشی بالزامیک - شیشه
پرورده گردو بادمجان-  شیشه
زیتون پرورده - شیشه
رشته آش ۵٠٠ گ جھان
اسپاگیتی سفیدساران
پنیر خامه ای ١٠٠ گ
پنیر لبنه 100گرم صباح
ماست 3/2  زبادی صباح
روغن ذرت کامجد ١٫٨ لیتری
نان کنجدی کامجد تساژ
روغن سرخ کردنی ٩٠٠ کامجد
روغن زیتون طبیعی سوپر ممتاز ۴۵٠ گ کامجد
روغن زیتون تصفیه شده ۴۵٠ کامجد
روغن آفتابگردان کامجد