مایع گاز پاک کن 500 گرم- اکومویست

مسئولیت های اکومویست

تولید مواد شوینده سازگارتر با طبیعت و سلامت انسانها با کیفیت بالا و تلاش در مراقبت از این استاندارد و حتی کوشش برای بهتر نمودن آنها، هدف اصلی ما در ایکو مویست میباشد. ما متضمن هستیم که هیچگاه کیفیت را فدای منفعت نکرده و همیشه هدف اصلی خود را سلامت خانواده ها و پاکیزگی محیط زیست قرار دهیم.

اهداف ما در ایکو مویست بر پنج باور مهم استوارند :

1- ما بر این باوریم که کیفیت بالا در محصولات مهمترین اصل در رسیدن به این هدف مهم میباشد. لذا تا آنجا که در توان داریم خواهیم کوشید که از تکنولوژی های برتر روز دنیا مطلع گشته و محصولاتی را تولید کنیم که سازگاری بیشتری با سلامت انسانها و محیط زیست داشته باشد.

2- ما بر این باوریم که که کارخانجات تولید مواد شوینده مسئولند که مصرف کنندگان را از ضرر های ناشی از مواد اولیه ای که در محصولات استفاده مینمایند مطلع سازند تا خریداران با دانش کافی اقدام به تصمیم گیری در رابطه با خرید اینگونه محصولات بنمایند.

3- ما بر این باوریم که مواد مصرفی در بسته بندی ها باید از کیفیت بالائی برخوردار بوده و کمتر به محیط زیست صدمه برسانند.

4- ما بر این باوریم که رعایت حقوق انسانها و حتی حیوانات امری است مهم، لذا حتی در مراحل تولید محصولات، باید به این 

حقوق احترام گذاشته شود.

5- ما بر این باوریم که باید نهایت توجه را به افرادی که در رسیدن به این اهداف ما را یاری میدهند داشته باشیم. با بوجود محیطی دوستانه، صمیمی، بی خطر و مملو از علاقه و انرژی برای تولید چنین محصولاتی سعی بر آن داریم که تمامی افرادی که در رسیدن به این امر مهم ما را یاری میدهند به این باور برسند که آنها جزئی از خانواده ایکو مویست بوده و نقشی اساسی را در تولید این محصولات ایفا میکنند بصورتی که بدون وجود آنها این امر، امری غیر ممکن خواهد بود.

 

اهداف نهفته پشت هر بطری

آشناکردن مردم با ایده های جدید در زمینه سلامت انسانها و پاکیزگی محیط زیست حتی الامکان تولید محصولاتی که با سلامت مردم و محیط زیست سازگاری بیشتری داشته و درعین حال قدرت کافی برای پاکیزگی را دارا باشند.

تولید محصولاتی که با استفاده ازآنها مردم خود پیشتازان برای تبلیغ در مصرف آنها شوند، نه تنها صرفا مصرف کننده باشند.

تولید محصولاتی که مورد رضایت مردم است = موفقیت بهتر برای تحولی بزرگ تولید محصولاتی که باعث تحول اساسی در صنعت شوینده گردد مصرف کمتر موٌُُاد نفتی و استفاده بیشتر از مواد بازیافتی تاسیس شرکتی که تا حتی الامکان پایه های سلامت انسانها و محیط زیست استوار باشد.

ادامه توضیحات

با ثبت نام و ورود به سایت ما را از نظرات خود مطلع نمایید.


   محصولات مشابه
مایع پاک کننده سطوح 3750 گرمی -اکومویست
شیشه پاک کن آبی 500 گرم-  اکومویست
071-32303764