دستگاه فیزیوتراپی خانگی

دستگاه فیزیوتراپی خانگی

5%

داری تاییدیه ثبت اختراع

تایید شده با آزمایش بر روی 30 بیمار در بیمارستان طالقانی تهران

برنده مدال طلای مسابقات جهانی مخترعین در سوییس2014

 

با ثبت نام و ورود به سایت ما را از نظرات خود مطلع نمایید.

مهدی قناعت پیشه1397-6-6
محصول بسیار کاربردی است.

پاسخ مدیر: دستگاه برنده مسابقات طلای مخترعین سوییس است


#